Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (στις 7/11/14)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1 1   2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 1 1 3
ΧΗΜΙΚΟ  3 2 1 5
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 2 2   4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2 2   2 2
Σ.Σ.Α.Σ. 2   2 2
 
 
B   ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
2
2
 
4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2
2
 
4
ΙΑΤΡΙΚΗ
2
2
 
4
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝ.
2
 
2
2
ΝΟΜΙΚΗ 
2
 
2
2
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
2
 
2
2
Γ    ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ.
3
2
1
5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
3
1
2
4
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
2
1
1
3
ΤΕΦΑΑ
3
3
 
6
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
4
 
4
4
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
4
1
3
5
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
3
3
 
6
 


Δ    ΟΜΙΛΟΣΑΓΩΝΕΣΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣΒΑΘΜΟΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
3
2
1
5
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ
2
2
 
4
ΦΥΣΙΚΟ
1
1
 
2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ  2
4
 
4
4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
3
2
1
5
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ.
3
1
1
4