Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (στις 14/11/14)

 
 
 
 
A    ΟΜΙΛΟΣΑΓΩΝΕΣΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ22 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ2113
ΧΗΜΙΚΟ 3215
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ33 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 23 33
Σ.Σ.Α.Σ.3 33
 
 
 
B   ΟΜΙΛΟΣΑΓΩΝΕΣΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣΒΑΘΜΟΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ3215
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ33 6
ΙΑΤΡΙΚΗ33 6
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝ.3 33
ΝΟΜΙΚΗ 3 33
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ3124
 
 
 
 
Γ    ΟΜΙΛΟΣΑΓΩΝΕΣΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ.3215
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ3124
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ2113
ΤΕΦΑΑ44 8
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ4 44
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ4135
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ4317
 
 
 
 
 
 
Δ    ΟΜΙΛΟΣΑΓΩΝΕΣΝΙΚΕΣΗΤΤΕΣΒΑΘΜΟΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ3215
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ3215
ΦΥΣΙΚΟ22 4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ  24 44
ΒΙΟΛΟΓΙΑ3215
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ.3114