Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΟ : 68-47 , ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 2 : 57-44