Σάββατο 13 Απριλίου 2024

15η Εβδομάδα Αγώνων  15/4 - 19/4/2024

Φάση των 16 - Knockout games Πρόγραμμα - αποτελέσματα
Φάση των 16 - Knockout games αποτελέσματα:

16-Απρ15:30ΗΜΜΥ vs Χημ. Μηχ.2  74-47
16-Απρ17:30ΙΣΤΟΡ ΑΡΧ vs ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 65-97
17-Απρ15:30                  
17-Απρ17:30Μηχ. Μηχ vs Ιατρικη 2  100-57
9-Απρ15:30ΤΕΦΑΑΑ vs  ΗΜΜΥ 4 83-72
9-Απρ17:30 ΣΣΑΣ vs ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ. 69-84
10-Απρ15:30    
11-Απρ15:30ΗΜΜΥ2 vs ΧΗΜΙΚΟ   61-75
    11-Απρ17:30ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ vs Φαρμακευτικό 67-70


    
12-Απρ15:30ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ vs Νομικη 65-75
12-Απρ17:30    

Κυριακή 7 Απριλίου 2024

14η Εβδομάδα Αγώνων  8/4 - 12/4/2024

Φάση των 16 - Knockout games Πρόγραμμα - αποτελέσματα9-Απρ15:30ΤΕΦΑΑΑ vs  ΗΜΜΥ 4 83-72
9-Απρ17:30 ΣΣΑΣ vs ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ. 69-84
10-Απρ15:30    
11-Απρ15:30ΗΜΜΥ2 vs ΧΗΜΙΚΟ   61-75
    11-Απρ17:30ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ vs Φαρμακευτικό 67-70


    
12-Απρ15:30ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ vs Νομικη 65-75
12-Απρ17:30    

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ (5/4/2024 μετά από 69 αγώνες) : 

Από κάθε όμιλο στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες. 
Α ΟΜΙΛΟΣ  👌ΑΓΩΝΕΣΒΑΘΜΟΙ   ΠΟΝΤΟΙ    ΔΙΑΦΟΡΑ
ΗΜΜΥ 👍612405-302 103
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ  👍611481-365 116
ΤΕΦΑΑ 👍69345-31332
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 👍69374-33737
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ  👏 69312-29418
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 👏64177-277-50
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ  👏64186-403-217
ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ21   
YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 0

Β ΟΜΙΛΟΣ.    👌 ΑΓΩΝΕΣΒΑΘΜΟΙΠΟΝΤΟΙΔΙΑΦΟΡΑ
ΗΜΜΥ 2        👍               611 461-372 89
ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ. 👍610436-42313
ΣΣΑΣ  👍610399-36435
ΙΑΤΡΙΚΗ 2 👍69359-383-24
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 2 👏68364-394-30
ΗΜΜΥ 3 👏68342-356-14
ΦΥΣΙΚΟ 👏67308-379-71
ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΙΛΟΥ21   
YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 0
Γ ΟΜΙΛΟΣ 👌ΑΓΩΝΕΣΒΑΘΜΟΙ   ΠΟΝΤΟΙ   ΔΙΑΦΟΡΑ.   
ΜΗΧ.ΜΗΧ.  👍510492-358134
ΠΟΛ. ΜΗΧ. 2  👍59482-370112
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 👍58365-233132
ΧΗΜΙΚΟ  👍57340-341-1
ΑΓΓΛΙΚΟ 👏55270-413-143
ΧΗΜ. ΜΗΧ. 1 👏55270-469-199
ΑΓΩΝΕΣ 15   
YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ 0    

 

Δ ΟΜΙΛΟΣ 👌ΑΓΩΝΕΣΒΑΘΜΟΙΠΟΝΤΟΙΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  👍       510366-29868
ΗΜΜΥ 4  👍59364-27292
ΝΟΜΙΚΗ  👍58246-254-8
ΧΗΜ.ΜΗΧ. 2  👍57278-288-10
ΙΑΤΡΙΚΗ  👏56320-30713
ΠΛΗΡΟΦΙΚΗ  👏54172-327-155
ΑΓΩΝΕΣ                              15        
YΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΩΝ0