Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πρωταθλήματος

 

 Παρακάτω ακολουθεί η βαθμολογία του Πρωταθλήματος μετά το τέλος της 3ης εβδομάδας της Α΄ φάσης. Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας, αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.

  Α' ΟΜΙΛΟΣ : Μηχανολόγοι 4 (3), Μαθηματικό 2 (4), Γεωλογία 2 (3), Χημικοί μηχ. 2 (4), Ιατρική 2  2 (3), Φαρμακευτική 3 (3).

 Β΄ΟΜΙΛΟΣ : Τ.Ε.Φ.Α.Α. 3 (3), Οικονομικό 4 (3), Ιατρική 2 (3), Πληροφορική 2 (4), Φιλοσοφική 2  1 (4), Νομική  3 (3).

 Γ΄ΟΜΙΛΟΣ : Ηλεκτρολόγοι 4 (3), Φιλοσοφική 2 (3), Μηχανολόγοι 2 (4), Μηχ. Χωροταξίας & Αν. 2(3), Φυσικό 3 (3), Ιστορικό-Αρχ. 2 (4).

  Δ΄ΟΜΙΛΟΣ : Γεωπονική 2 (4), Πολιτικοί μηχ. 2 (4), Δασολογία 2 (4), Κτηνιατρική 1 (4), Οικονομικό 2 2 (4), Θεολογική 3 (2).