Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πρωταθλήματος ( στις 9/11)
       Παρακάτω ακολουθεί η βαθμολογία του Πρωταθλήματος μετά το τέλος της 4ης εβδομάδας της Α΄ φάσης. Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας, αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.

Α' ΟΜΙΛΟΣ : Μηχανολόγοι 6 (2), Μαθηματικό 2 (4), Γεωλογία 3 (2), Χημικοί μηχ. 4 (3), Ιατρική 2 2 (3), Φαρμακευτική 4 (2).
Β΄ΟΜΙΛΟΣ : Τ.Ε.Φ.Α.Α. 3 (3), Οικονομικό 4 (3), Ιατρική 2 (3), Πληροφορική 4 (3), Φιλοσοφική 2 1 (4), Νομική 4 (2).
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ : Ηλεκτρολόγοι 4 (3), Φιλοσοφική 3 (2), Μηχανολόγοι 2  4 (3), Μηχ. Χωροταξίας & Αν. 2(3), Φυσικό 5 (2), Ιστορικό-Αρχ. 3 (3).
Δ΄ΟΜΙΛΟΣ : Γεωπονική 2 (4), Πολιτικοί μηχ. 4 (3), Δασολογία 2 (4), Κτηνιατρική 1 (4), Οικονομικό 2 3 (3), Θεολογική 3 (2).