Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ     Η ομάδα της Φιλοσοφικής αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα λόγω εσκεμμένης αντικανονικής συμμετοχής φοιτητή άλλης Σχολής σε αγώνα της.