Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (στις 23/11)


Α' ΟΜΙΛΟΣ : Μηχανολόγοι 8 (1), Μαθηματικό 2 (4), Γεωλογία 4 (1), Χημικοί μηχ. 7 (1), Ιατρική 2 4 (2), Φαρμακευτική 6 (0).


Β΄ΟΜΙΛΟΣ : Τ.Ε.Φ.Α.Α. 4 (2), Οικονομικό 6 (2), Ιατρική 3 (2), Πληροφορική 6 (2), Φιλοσοφική 2 4 (2), Νομική 4 (2).

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ : Ηλεκτρολόγοι 8 (1), Φιλοσοφική 3 (0), Μηχανολόγοι 2 7 (1), Μηχ. Χωροταξίας & Αν. 5(1), Φυσικό 7 (1), Ιστορικό-Αρχ. 4 (2).

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ : Γεωπονική 3 (3), Πολιτικοί μηχ. 6 (2), Δασολογία 6 (2), Κτηνιατρική 4 (2), Οικονομικό 2   4 (2), Θεολογική 4 (1).

    Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.