Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (στις 30/11)
Α' ΟΜΙΛΟΣ : Μηχανολόγοι 8 (1), Μαθηματικό 6 (2), Γεωλογία 5 (0), Χημικοί μηχ. 8 (0), Ιατρική 2 6 (1), Φαρμακευτική 6 (0).


Β΄ΟΜΙΛΟΣ : Τ.Ε.Φ.Α.Α. 4 (2), Οικονομικό 7 (1), Ιατρική 3 (2), Πληροφορική 6 (2), Φιλοσοφική 2 4 (2), Νομική 6 (1).

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ : Ηλεκτρολόγοι 10 (0), Φιλοσοφική 3 (0), Μηχανολόγοι 2 8 (0), Μηχ. Χωροταξίας & Αν. 5(1), Φυσικό 9 (0), Ιστορικό-Αρχ. 5 (1).

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ : Γεωπονική 3 (3), Πολιτικοί μηχ. 7 (1), Δασολογία 8 (1), Κτηνιατρική 4 (2), Οικονομικό 2  5 (1), Θεολογική 4 (1).

       Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.