Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (στις 1/12 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 3   6
ΧΗΜΙΚΟ 4 3 1 7
ΜΗΧΑΝ.   ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 3 1 2 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 4 2 2 6
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 4 1 3 5
ΦΥΣΙΚΟ 2   2 2
 
 
 
B   ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΦΑΑ 4 3 1 7
ΙΑΤΡΙΚΗ 4 3 1 7
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  4 1 3 5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ  2 4 2 2 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3 3   6
ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5   5 5
 
 
 
 
 
Γ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 4   8
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 2 1 5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  2 4 1 3 5
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  3 1 2 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2   2 2
 
 
 
 
Δ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  2 1 1 3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 3 3   6
ΝΟΜΙΚΗ 4 1 3 5
Σ.Σ.Α.Σ. 4 2 2 5
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 1 2 4