Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( στις 24/11 )

 
 
 
 
 
 
A    ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3
3
 
6
ΧΗΜΙΚΟ
3
2
1
5
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
2
1
1
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
3
1
2
4
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
3
1
2
4
ΦΥΣΙΚΟ
2
 
2
2
 
 
B   ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΦΑΑ
4
3
1
7
ΙΑΤΡΙΚΗ
4
3
1
7
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΜΕ
3
 
3
3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ  2
4
2
2
6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3
3
 
6
ΙΑΤΡΙΚΗ 2
4
 
4
4
 
 
 
Γ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 4   8
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 2 1 5
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  2 4 1 3 5
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  3 1 2 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2   2 2
 
 
 
Δ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ  2 1 1 3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 3 3   6
ΝΟΜΙΚΗ 3 1 2 4
Σ.Σ.Α.Σ. 3 1 2 3
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3 1 2 4