Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Βαθμολογία (στις 11/11)
Αποτέλεσμα εικόνας για ranking


A    ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  
2
2
 
4
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  
2
2
 
4
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝ.
3
1
2
4
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
2
 
2
2
ΓΕΩΛΟΓΙΑ
3
1
2
4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3
3
 
6
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
3
 
3
3 
B   ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
3
2
1
5
ΦΥΣΙΚΟ
2
2
 
4
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
4
2
2
6
ΙΑΤΡΙΚΗ
3
3
 
6
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ   2
4
 
4
4
ΙΑΤΡΙΚΗ   2    
2
 
2
2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
2
1
1
3
 
Γ    ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΓΕΩΠΟΝΙΑ
3
 
3
3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
3
3
 
6
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3
 
3
2/*
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ
3
1
2
4
ΜΗΧ.  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
3
2
1
5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ   ΜΗΧ.  2
3
3
 
6
* = Μηδενισμός 
Δ    ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΦΑΑ
3
3
 
6
ΧΗΜΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝ.
2
 
2
2
ΧΗΜΙΚΟ
3
2
1
5
ΝΟΜΙΚΗ
3
2
1
5
ΙΑΤΡΙΚΗ  3  
3
 
3
3
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
3
2
1
5
Σ.Σ.Α.Σ.
3
1
2
4