Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016

ΤΡΙΤΗ 25/10, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 74-67 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ