Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης Φάσης (στις 28/3/14)

 
 
 
 
 
 
 

Ε   ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3 3   10
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ 2 1 1 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2 2   7
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 2   2 5
ΦΥΣΙΚΟ 3   3 5
ΧΗΜΙΚΟ  2 1 1 5
 
 
 
ΣΤ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ. 3 2 1 8
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 2 1 1 7
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 1 1 7
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 2 2   7
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 3 1 2 6
ΙΑΤΡΙΚΗ 2   2 4