Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (στις 15/11)
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ :  Γεωπονία  4 (3) ,  Φυσικό  5 (3) , Μηχανολόγοι Μηχανικοί2  4 (3), Δασολογία  4 (4), Κτηνιατρική  4(4),   Νομική  3 (4),   Μηχανικοί  Χωροταξίας & Ανάπτυξης  3 (3).

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ : Ηλεκτρολόγοι ΜΜΥ  6 (3), Οικονομικό  2 (5), Γεωλογία  3 (3), Χημικοί Μηχανικοί  4 (4), Οικονομικό3  3 (3) , Ιστορικό-Αρχαιολογικό  5 (3) , Χημικό 3 (4).

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ : Πολιτικοί Μηχανικοί  6 (2), Μαθηματικό  4(3), Φιλοσοφική  4 (2), Ιατρική  4 (2), ΤΕΦΑΑ  1 (3) , Οδοντιατρική 2 (3).

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ : Μηχανολόγοι 4 (3), Πληροφορική 5 (2), Φιλολογικό 2 (3), Οικονομικό2  4 (2), Φαρμακευτική 1 (4), Πολιτικών Επιστημών 5 (2)


     Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.