Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Προσθήκη ομάδας.


 
  
     Όπως είχε συμφωνηθεί την ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Πρωταθλήματος, στην κενή θέση του Δ΄ ομίλου προστέθηκε η τελευταία ομάδα που θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα για την περίοδο 2012 - 2013.    Η ομάδα αυτή είναι το Οικονομικό  2, η οποία είχε δηλώσει ενδιαφέρον από το τέλος του Σεπτεμβρίου και οριστικοποίησε τη συμμετοχή της την εβδομάδα αυτή.