Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Baαθμολογία ( στις 6/12 )
A    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Οδοντιατρική 4 7
Πληροφορικής  4 8
Ιατρική   4 5
Σ.Σ.Α.Σ. 4 5
Iατρικη  2 4 5
 
 
B   ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ 4 8
Νομική 3 5
ΤΕΦΑΑ 4 6
Πολιτικών  Επιστημών 4 5
Φυσικό 5 8
Βιολογίας 4 4
 
 
 
Γ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Χημικών Μηχανικών 5 10
Μαθηματικό 4 6
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ  2 4 7
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ  3 4 6
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 4 4
Ψυχολογίας 3 3
 
 
 
 
Δ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Φαρμακευτική 5 10
Κτηνιατρική 5 9
Πολιτικοι 5 8
Γεωλογίας 5 7
Δασολογίας 5     3 **
Μηχανολόγων  5 6
* = Mηδενισμός