Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ης ΦΑΣΗΣ

A    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Οδοντιατρική 4 7
Πληροφορικής  4 8
Σ.Σ.Α.Σ.  4 5
 Ιατρική   4 5
Iατρικη  2 4 5
B   ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ 5 10
Νομική 5 8
ΤΕΦΑΑ 5 8
Φυσικό 5 8
Πολιτικών  Επιστημών 5 6
Βιολογίας 5 5
Γ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Χημικών Μηχανικών 5 10
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ  2 5 9
Μαθηματικό 5 8
Ηλεκτρολόγων ΜΜΥ  3 5 7
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 5 6
Ψυχολογίας 5 5
Δ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
Φαρμακευτική
5
10
Κτηνιατρική
5
9
Πολιτικοί
5
8
Γεωλογίας
5
7
Δασολογίας
5
     3 **
Μηχανολόγων 
5
6