Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
                     Την  ΤΕΤΑΡΤΗ  9/10 θα γίνει στο Πανεπιστημιακό  Γυμναστήριο η ενημέρωση των ομάδων και η κήρωση των ομίων. Οι Υπεύθυνοι των ομάδων θα βρίσκονται στις 3:00 μ.μ. στη γραμματεία του Γυμναστηρίου.