Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Πρόγραμμα αγώνων 1ης Εβδομάδας
ΠΕΜΠΤΗ       17/10
15:00 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ.
ΠΕΜΠΤΗ       17/10
17:00 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18/10
15:00 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ "3"
ΠΑΡΑΣΚΕ
ΥΗ  18/10 
17:00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ