Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : 72-50

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ