Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Βαθμολογία ( στις 8/12 )


A    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3
3
 
6
ΧΗΜΙΚΟ
4
3
1
7
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
5
2
3
7
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
5
2
3
7
ΦΥΣΙΚΟ
3
1
2
4
ΜΗΧΑΝ.   ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
4
1
3
5


B   ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΤΕΦΑΑ
5
4
1
9
ΙΑΤΡΙΚΗ
5
4
1
9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
4
3
1
7
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ  2
4
2
2
6
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
5
1
4
6
ΙΑΤΡΙΚΗ 2
5
 
5
5


Γ    ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ
ΗΤΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
4
4
 
8
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4
3
1
7
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ2 
4
1
3
5
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 
3
1
2
4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
3
 
3
3


Δ    ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
3
2
1
5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4
3
1
7
ΝΟΜΙΚΗ
4
1
3
5
Σ.Σ.Α.Σ.
4
2
2
5
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3
1
2
4