Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Τρίτη 11/11, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ - Σ.Σ.Α.Σ. : 62-48