Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (στις 22/3)
Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ : Μαθηματικό 13 (1), Πληροφορική 14 (0), Μηχανολόγοι 14 (0),ΤΕΦΑΑ 13 (0),  Οικονομικό 12 (1),  Χημικοί μηχανικοί 11 (0).

ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ : Γεωπονία 13 (1), Φυσικό 12 (1), Μηχανολόγοι 2 12 (0), Δασολογία 11 (1), Πολιτικοί μηχανικοί 12 (1), Ηλεκτρολόγοι 12 (2).


      Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας, αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.