Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( στις 7/12 )Α' ΟΜΙΛΟΣ :   Μηχανολόγοι 8 (1), Μαθηματικό 8 (1), Χημικοί μηχ. 8 (0),   Ιατρική 2  7 (0), Φαρμακευτική 6 (0), Γεωλογία 5 (0).

Β΄ΟΜΙΛΟΣ Πληροφορική 6 (2),Οικονομικό 7 (1), Τ.Ε.Φ.Α.Α. 8 (0), Φιλοσοφική 2  5 (1), Νομική 6 (1).Ιατρική 4 (1) .

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ :   Ηλεκτρολόγοι 10 (0), Φυσικό 9 (0), , Μηχανολόγοι 2 8 (0), Ιστορικό-Αρχ. 7 (0), Μηχ. Χωροταξίας & Αν. 6(0),  Φιλοσοφική 3 (0).

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ :   Δασολογία 8 (1), Γεωπονική 5 (2), Πολιτικοί μηχ. 7 (1),  Κτηνιατρική 6 (1), Οικονομικό 2  5 (1), Θεολογική 5 (0).   Δίπλα στη βαθμολογία της κάθε ομάδας αναγράφεται σε παρένθεση ο αριθμός των αγώνων που της έχουν απομείνει για τη φάση αυτή.