Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα της Θεολογίας εμφανίστηκε στον πρώτο της αγώνα με 4 παίκτες και μηδενίστηκε, ενώ δεν παρουσιάστηκε στο δεύτερο αγώνα. Για τους λόγους αυτούς η ομάδα της Θεολογίας αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα.